Biķeru 9

Biķeru 9

ARKĀNA ESENCE


Viss ir sasniegts, laimīgas situācijas atrisinājums, prieks, veselība, materiālā nodrošinātība.