Zižļu 4

Zižļu 4

ARKĀNA ESENCE


Iecere realizēta- var atpūsties, pozitīvi notikumi ģimenē, veiksme savstarpējās attiecībās