Zižļu 5

Zižļu 5

AKRĀNA ESENCE


Teatrāla cīņa, spekulācija, sadzīviskas nesaskaņas un iekšējais konflikts.