Zižļu 6

Zižļu 6

AKRĀNA ESENCE


UzvarasUzvaras kārts jebkurā dzīves sfērā, cilvēks jūtas novērtēts un pozitīvi jaunumi.