Zižļu 9

Zižļu 9

AKRĀNA ESENCE


Savu pozīciju aizsardzība, gatavošanās cīņai, lieta vai darbība tiek atlikta