Zižļu bruņinieks

Zižļu bruņinieks

AKRĀNA ESENCE

Tiek personificēta ar straujas un ugunīgas dabas vīrieti, strauji notikumi.