Zižļu karaliene

Zižļu karaliene

AKRĀNA ESENCE


Tiek personificēta ar gādīgu un ģimenes pavardu sargājošu sievieti, gādīgums.