Zižļu karalis

Zižļu karalis

AKRĀNA ESENCE


Tiek personificēts ar uzņēmīgu, strādīgu un darbīgu vīrieti, uzņēmīgums un darbība.