Taisnīgums

Taisnīgums

11 TAISNĪGUMS


ARKĀNA ESENCE


Kārts norāda, ka nepieciešams izvērtēt visus faktus, lai pieņemtu pareizu lēmumu. Atgādina par stabilitāti un neuzpērkamību. Nereti kārts simbolizē situācijas, kas saistītas ar likumu, tiesu, kā arī ar konkurenci. Tāpat ar kārti tiek personificēts taisnīgums, godīgums un saprātīgums. 


GADA PROGNOZĒŠANA


Jaunais gads Jums būs izšķirošs. Tādēļ dodiet sev laiku, lai sakārtotu visas savas lietas un pieņemtu atbildīgus, objektīvus un nopietni pārdomātus lēmumus. Tikai no Jums ir atkarīgs kā nodzīvosiet nākamos divpadsmit mēnešus, uz Jums attiecas izteiciens „ko sēsi, to pļausi". Ja sākotnēji raža būs rūgta, jo tādi ir bijuši jūsu darbi, tad izprotot cēloņus - Jūs visu varat vērst par labu. Izlabojiet pieļautās kļūdas, lai nākotnē baudītu harmoniju.