Monētu karaliene

Monētu karaliene

ARKĀNA ESENCE


Tiek personificēta ar bagātu, stabilu sievieti, bagātība, stabilitāte