EHWAZ

TAISNA POZĪCIJA

Izcelsmes, pārejas un kustības, jaunu apmešanās vietu, jaunas pieejas vai jaunas dzīves zīme. Tā nozīmē arī kustību, stāvokļa uzlabošanos. Rūnai raksturīgs stabils progress. Lēns jūtu pieaugums, neskaitāmas pārmaiņas. Tas var attiekties gan uz lietu, gan uz ideju attīstību, savstarpējām attiecībām. Tās pamatnozīme - pārmaiņas, bet pārmaiņas uz labo.

APGRIEZTA POZĪCIJA

Šķērslis. Kustība ir bremzēta. Bet tā nav jūsu vaina un ne haosa ofensīva. Grūtsirdība ir lieka. Ir jāsaprot, ka ne visas iespējas/durvis mums ir atvērtas.