Dabas eņģeļi

Dabas eņģeļi

Katram zāles stiebriņam ir savs eņģelis, kurš noliecas pār to un saka: „ Audz! Audz!”Talmuds. Eņģeļi, kurus piemin Talmuds, - ir „ dabas eņģeļi”. Katram no viņiem ir savs īpašs uzdevums, bet kopumā dabas eņģeļi pieskata apkārtējo vidi un dzīvniekus.
Ņemot vērā, ka daba sastāv no elementiem – Zemes, Ūdens, Gaisa un Uguns, tad iznāk, ka dabas eņģeļi attiecas uz „ elementālo valstību”. Ir dažādu tipu elementāļi, kas atšķiras viens no otra atkarībā no viņu virzības un uzdevuma, kuru viņi izpilda.
Fejas – tie ir eņģeļi, kuri ir cieši saistīti ar Zemi, kas ļauj viņām izpildīt savu Dievišķo misiju – dabas un dzīvnieku aizsardzību. Fejām arī ir spārni: vienām ir kaut kas līdzīgs spārēm, citām – kā taurentiņiem, - pretēji eņģeļu – sargātāju un erceņģeļu spalvotajiem spārniem.
Un atkal, atšķirībā no eņģeļiem – sargātājiem un erceņģeļiem, fejām ir ego. Tā kā viņas ir līdzīgas cilvēkiem, - tajā ziņā, ka viņām ir raksturīgi spriedumi un vērtējumi. Kad fejas jūs satiek, viņas tūlīt pat novērtē jūs pēc tā, kāda ir jūsu attieksme pret apkārtējo vidi un dzīvniekiem.
Fejas zina, ka cilvēks ir nepilnīgs, un arī negaida no viņa ideālu. Tomēr, ja jūs darāt visu, kas no jums atkarīgs, lai utilizētās lietas varētu izmantot atkārtoti, ja jūs izmantojat ekoloģiski tīrus līdzekļus, esat labsirdīgi pret dzīvniekiem utt. – viņas pret jums izturēsies ar vislielāko cieņu un labvēlību.
Bet, ja jūs, pēc viņu domām, naidīgi izturieties pret apkārtējo vidi un dzīvniekiem, viņas var sākt jūs izvest un ļauni pajokot ar jums. Lūk, kāpēc viņām reizēm ir ļaunu un huligāniski noskaņotu garu reputācija.
Katrai tautai fejām var būt citādāks apzīmējums, bet, lai kā arī viņas nesauktu, fejas patiesi vēlas palīdzēt dzīvot jums veselīgāku, laimīgāku un pateicīgāku dzīvi. Ņemot vērā, ka fejas ir cieši saistītas ar zemi un visu ar zemi saistīto, viņas var jums palīdzēt materiālo problēmu risināšanā, ieskaitot, naudas problēmas, saimnieciskās, dārza un mājdzīvnieku aprūpi.
Vai bērnībā jūs esat redzējuši fejas?
Daudzi bērni redz fejas. Fejas labāk atklājās tieši bērniem, jo tiem prāts ir aizvērts, bet sirds ir tīra, nekā pieaugušajiem ( izņemot gadījumus, kad vīriešu un sieviešu sirdis ir tikpat tīras un atvērtas). Un arī palīdzēt bērniem fejas ļoti mīl un dara to ar visādiem paņēmieniem! Fejas atgādina mums, lai mēs nezaudētu dzīvesprieku, būtu moži, priecīgi un pēc iespējas vairāk baudītu dzīvi. Viņas mīl ballītes, mūziku un dejas. Viņas mīl konfektes un saldumus, bet daži elementāļi, kā zināms, lieto pat alkaholu. Bet neskatoties uz līksmošanos, viņas neaizmirst par uzliktajiem pienākumiem un atbildību, un tā ir viena no mācību stundām, ko fejas mums māca.


Fejas atgādina mums par to:

  • ka dzīve ir priecīga un jautra;
  • ka daba prasa cieņpilnu attieksmi pret sevi, kuru, patiešām, ir pelnījusi;
  • ka dzīvnieki ir mūsu brāļi un māsas;
  • ka visa apkārtne ir dzīva;
  • ka spēles un izklaides ir ļoti svarīgas;
  • ka jūs maģiskā veidā varat paveikt visu, kas jums ir nepieciešams (īpaši ar viņu palīdzību).

Autors: Dorīna Virtjū