Kas ir afirmācijas?

Kas ir afirmācijas?

Afirmācijas ir apgalvojumi, kuri apraksta vēlamo stāvokli tagadnes formā, atkārtojot afirmācijas vairākas reizes tiek pārliecināta zemapziņa un tiek radīti iekšēji apstākļi pozitīva rezultāta sasniegšanai. Lai sasniegtu iespējami labāko afirmācijas rezultātu, katru reizi izsakiet afirmāciju ar ticību, pārliecību un nedalītu uzmanību. Brīnišķīgi, ja spējat līdz ar afirmāciju atkārtošanu vēlamo situāciju arī vizualizēt, redzēt filmiņu, kurā Jūs esat vesels, bagāts un stiprs! Vizualizējiet vēlamos notikumus tagadnes formā tik ilgi līdz iekšēji pārņem sajūta- tas tiešām notiek ar mani jau tagad un ir tik labi!
Iespējams, jūs varat atcerēties kādu dzīvē piedzīvotu situāciju, kad saskaroties ar kādu problēmu, esat sev teikuši, ka spējat to pārvarēt. Vairākkārt esat sev teicis „Es to varu!" un patiešām, jums ir izdevies šo problēmu atrisināt. Vai tas ir noticis, pateicoties jūsu afirmācijai: "Es to varu!" atkārtošanai zināms ir vienīgi jums, taču ar pārliecību var apgalvot- afirmācijas strādā! Afirmācijas tiek izmantotas personības pilnveidošanai un attīstībai, tiek izmantotas, lai sasniegtu vēlamos panākumus, lai pilnveidotu savas spējas un īpašības, visbeidzot, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.
Ikdienā vairums cilvēku atkārto negatīvus vārdus un izsaka noliedzošus apgalvojumus, kas skar viņu dzīvi, personību, veiksmi un naudas jautājums. Tādējādi piesaistot nevēlamas situācijas un vēlamajām liedzot iespēju realizēties. Vārdi un apgalvojumi darbojās divos virzienos – radīšanai un iznīcībai. Mēs piesaistām vai nu pozitīvus, vai negatīvus rezultātus.
Cilvēki bieži atkārto negatīvus vārdus un apgalvojumus neapzināti, iespaidojoties no sava negatīvās domāšanas stila: iestāstot, ka nespēj paveikt vienu vai otru lietu, ka trūkst gribasspēka, un iesāktais darbs jau no paša sākuma esot lemts neveiksmei. Zemapziņa to uztver kā patiesību, rezultātā cilvēka dzīvē notiek tieši tādas situācijas un iznākumi par kādiem cilvēks ir domājis. Zemapziņas uzdevums nav analizēt jūsu izteikumus un atzīt to par labu vai ļaunu esam.
Vairākkārtēja afirmācijas atkārtošana koncentrē cilvēka uzmanību mērķim un automātiski veido tēlus apziņā, kas, savukārt, ietekmē zemapziņu. Tātad, sākumā apgalvojums tiek uztverts apzināti, tad zemapziņa to ņem savā pārraudzībā un izmaiņu process sākas. Izmantojot afirmāciju un vizualizāciju- apzināto procesu, jūs ietekmējat zemapziņas prāta daļu, tādējādi pārveidojat savus ieradumus, uzvedību, attieksmi, reakciju, un dzīvi.
Laiks, kādā afirmācijas sniedz rezultātu ir dažāds. Atkarībā no mērķa, rezultāts var tik sasniegts uzreiz, pēc dažām dienām, nedēļām, mēnešiem vai pat ilgāk. Vēlamā rezultāta sasniegšanas ilgums ir atkarīgs arī no laika, uzmanības, ticības, pārliecības, vēlmes stipruma, kā arī no tā cik liels vai mazs ir jūsu mērķis.
Jāņem vērā, ka pozitīvas afirmācijas tiek atkārtotas dažas minūtes no rīta, bet ja atlikušo dienas daļu domāsiet negatīvas domas, afirmācijā izteiktais automātiski tiek neitralizēts. Ja jūs vēlaties sasniegt pozitīvus rezultātus- jāatsakās no negatīvas domāšanas!