Kāpēc es nevaru apprecēties?

Kāpēc es nevaru apprecēties?

Es nevaru izveidot ģimeni, man neizdodas satikt piemērotu partneri, laikam esmu radīta vienas nakts romāniem, nekad nekas nopietns nav izveidojies, man ir mīļākās nolemtība un līdzīgus stāstus esam dzirdējuši vai lasījuši sieviešu žurnālu slejās.
Visbiežāk cilvēks nonāk pie secinājuma, ka pie vainas ir lāsts- vientulības, bezlaulības vainags vai kādas citas maģiska rituāla sekas, kas dzīvi padarījušas neciešamu. Uzreiz jāsaka, ka šis cilvēka pieņēmums var radīt gaužām bēdīgas sekas, jo tik tiešām atradīsies 100 un 1 palīgs, kurš par vairākiem simtiem eiro palīdzēs noņemt bezlaulības vainagu un padarīt dzīvi par paradīzi Zemes virsū, kur Amori savas bultas nežēlo. Tikai neatbildēts paliek jautājums, kas tas bezlaulības vainags tāds ir un kā zināt, ka tiešām tāds uzlikts?!?! Pirms, to " noņemt" un šķirties no pāris simtiem eiro, ko varētu izlietot garderobes atjaunošanai vai hobijam, lietderīgi būtu iepazīties ar bezlaulības vainaga anatomiju.

Bezlaulības vainags" — vai tāpēc nevaru apprecēties?
Ar "bezlaulības vainagu" mūsdienās tiek domātas visas negatīvās programmas, kuru uzdevums ir šķēršļu radīšana privātajā dzīvē, tas skar iepazīšanās, attiecību veidošanas, laulību, savstarpējās saskaņas, mīlestības un uzticības jautājumus ar mērķi- neļaut izveidot ģimeni un neļaut apprecēties. Īsts "bezlaulības vainags" ir sastopams ļoti reti, daļa ezotēriķu- magu uzskata, ka tāds pat neeksistē, tāpēc vairumā gadījumu var runāt par negatīvām programmām nevis bezlaulības vainagu.

Pirms pieņemt, ka Jūs esat negatīvas programmas upuris der padomāt ar vēsu prātu un pameklēt iemeslus citur, nevis maģijas pasaulē...

Vai man ir pienācis laiks precēties?

Nereti meitenes sapņo par baltām kleitām, romantiskām attiecībām un grib arvien agrāk uzsākt attiecības un nodibināt ģimeni, tiesa dažādu iemeslu vadītas. Ja, meitenei nav izdevies apprecēties līdz 25 gadu vecumam, meitenes izmisīgi sāk meklēt kādu vainu....,bet atbilde ir triviāla- vienkārši nav pienācis īstais laiks. Par bezlaulības vainagu un līdzīgām negatīvām programmām ir vērts sākt satraukties, ja nav izdevies nodibināt ģimeni līdz 36 gadu vecumam.

Vai man nav psiholoģiski iemesli?

Cilvēkam ir grūti atzīt, ka viņam piemīt psiholoģiskas problēmas, jo, parasti, tiek uzskatīts ar mani viss kārtībā, problēma slēpjas citos. Psiholoģija ir lieliska zinātne un bieži vien strādājot ar sevi, mēs atrodam problēmas atslēdziņu.

Ļoti bieži, kad izjūk attiecības sievietes sāk vainot sevi, rodas kompleksi, notiek pārlieka emocionāla nocietināšanās vai pat izveidojas neapzināta jaunu attiecību noliegšana, kas nenoliedzami ietekmē jaunu attiecību izveidošanu, nemaz nerunājot par laulībām.

Apmaldīšanās sasniegumos


Tas notiek tad, kad sieviete ir aizņemta ar saviem darbiem, pārliecināta tikai par sevi, uzticas tikai sev. Viņa pat neplāno, ka blakus viņai atradīsies dzīves draugs. Viņai vienkārši nav laiks par to domāt. Biznesa lēdija. Taču tā tikai šķiet no pirmā acu skatiena, ka šādas sievietes ir ļoti pārliecinātas par sevi. Patiesībā ne vienmēr tas ir tā. Vienkārši savus kompleksus viņas mēģina aizstāt ar aktīvu, lietišķu dzīvi. Viņām vienkāršāk sevi realizēt sabiedriskā dzīvē, nekā ģimenē. Neskatoties uz to, ka šādas sievietes mēdz teikt, ka vīrs viņām nav vajadzīgs, ticiet, ir un vēl kā!

Taču atliek atteikties no kompleksiem, veltīt laiku privātajai dzīvei, izkliedēt pirmo negatīvo pieredzi un viss sakārtosies!

Ja tomēr nav neviens no augstākminētajiem variantiem un ir sajūta, ka kaut kas nav kā nākas tad, lai noskaidrotu vai tiešām ir kāda negatīvā programma, kas kalpo par šķērsli personīgajā dzīvē var izmantot svārsta metodi, Taro kārtis, rūnas un kristālus.

Aplūkosim negatīvām programmām līdzīgos stāvokļus un arī programmas, kas rada šķēršļus personīgajai laimei:

Ģimenes energoinformatīvā lauka enerģija

Katram no mums ir savs personīgais ģimenes enrgoinformatīvais lauks, kur veidojas savstarpējās attiecības un tas norāda cik gatavs cilvēks ir savas ģimenes izveidošanai. Jo augstākas ir ģimenes energoinformatīvā lauka enerģijas vibrācijas, jo vieglāk ir izveidot savu ģimeni- laulības, bērnu dzimšana, savstarpējo attiecību un jūtu kvalitāte. Ģimenes laukā mīt sievišķā un vīrišķā enerģija, ja enerģijas ir līdzsvarā, tad veidojas harmoniskums. Harmoniskā ģimenes energoinformatīvā lauka enerģijā sievietēm izveidojas vīrieša tēls, kuru viņas vēlētos apprecēt, bet vīriešiem sievietes tēls. Tādā veidā pāri spēj atrast viens otru un vēlāk apprecēties. Ja ģimenes energoinformatīvā lauka enerģijas vibrācijas krītas vai tajā iekļūst negatīva enerģija, tad var iestāties process, ko var sajaukt ar bezlaulības vainagu. Tas nozīmē, ka savā ģimenē ir jāuztur maksimāli labas, gaišas un mīlestības pilnas attiecības, lai bērni pēcāk nenonāktu cietēju lomā.

Negatīva programma sieviešu enerģijas laukā
Nevienmēr negatīva programma tiek uzlikta uz tā cilvēka, kura ciešanas grib saskatīt. Bieži vien jaunās sievietes privātās dzīves negatīvā programma ir kā sods viņas mātei, lai tā redzot meitas nespēju izveidot ģimeni ciestu un pārdzīvotu.

Gadās, ka negatīvo programmu uzliek vīramātes, piemēram, pēc dēla nāves viņa nevēlas, lai vedekla vēlreiz apprecētos un dzemdētu bērnus. Ir programmas, kas ierobežo seksuālo tieksmi un sievietei zūd jebkāda interese pret pretējo dzimumu.

Negatīva programma kā lāsts

Lāsta programma sievieti padara par neglītu, apātisku, novājinātu un pasīvu. Ar panīkušu, pazeminātu enerģiju viņa kļūst nošļukusi, nesimpātiska. Turklāt, arī viņa pati necenšas izveidot ģimeni. Šādai sievietei it kā pat pietrūkst spēka, lai izveidotu ģimenes telpu. .

Dzimtas lāsts — nespēja izveidot ģimeni


Dzimtas lāsts ir ļoti spēcīgs negatīvs (negatīva programma), kas uzlikts dzimtai vairākās paaudzēs. Ja dzimtai tiek uzlikts lāsts, tad sekas būs jūtamas jau pirmajā paaudzē. Šīs paaudzes sievietēm vai vīriešiem sākās visdažādākās neveiksmes dzīvē. Tās var būt ķildas ģimenē, skandāli, laulātā neuzticība, dažādas sadzīviskas problēmas. Tālāk dzimtā, no paaudzes uz paaudzi, nepatikšanas sāk tikai vairoties. Neveiksmīgas laulības, sarežģītas attiecības ģimenēs. Var agri nomirt vīri, vai pieaug šķirto laulību skaits. Šīs dzimtas sievietes vairākkārt var apprecēties, bet neveiksmīgi. Visas savas dzīves laikā sievietes izjūt zināmu „tukšumu" ģimenes attiecībās. Ceturtajā paaudzē kopš lāsta uzlikšanas, dzimtas sievietes, visai bieži, nemaz nevar apprecēties un dzemdēt bērnus, kas tiek uzskatīts par dzimtas lāsta kulmināciju.

Aplūkojot negatīvās programmas skaidri iezīmējas "bezlaulības vainaga" anatomija: Pirmkārt, negatīvajai programmai piemīt informācija, kas vērsta uz to, lai sievieti neviens nepamanītu. Nereti, tiek ielikta papildus programma, lai vīrietim, kurš šo sievieti tomēr pamanījis pret viņu rastos agresija. Otrkārt, sievietes energostruktūrās tiek ielikta programma, kas sievietei dzēš vēlmi ar kādu kontaktēties, piedevām tas var neizpausties apziņas līmenī- sieviete ar prātu var vēlēties izveidot attiecības. Šīs programmas pamatuzdevums ir novest sievieti līdz pilnīgai vienaldzībai pret apkārtējiem cilvēkiem. Sākumā šī programma var izpausties vāji, bet ar katru gadu tā kļūst arvien spēcīgāka un sievieti pārņem arvien vairāk.

Taču eksistē vēl viens iemesls, kas var neļaut izveidot ģimeni, apprecēties, tā ir dzimtas karma. Piemēram, sieviete atstrādā negatīvo karmu caur nespēju izveidot ģimeni, caur nespēju apprecēties. Visbiežāk šādas karmas saknes meklējamas trešajā – ceturtajā paaudzē pa sievietes līniju, retāk – vīriešu līnijā. Sanāk, ka garu pasaule neļauj sievietei izveidot ģimeni, jo caur viņu tiek atstrādāts dzimtas grēks. Taču ne tikai dzimtas grēki neļauj sievietei izveidot ģimeni.

Neaizmirsīsim, ka eksistē arī iepriekšējās reinkarnācijās uzkrātā karma. Taču egoisms, lepnums, sevis pārvērtēšana – spēj radīt tādu karmu, kuras atstrādāšana jau nepieciešama šajā dzīvē, negaidot nākotnes iemiesošanās. Kādu laiku sieviete var dzīvot, atrazdamās savas virsotnē, piemēram, savā lepnumā, neslēpjot augstprātību pret vīriešiem kopumā, pret laulībām, tai skaitā. Taču, sasniedzot virsotnes, vienmēr nākas kāpt lejā. Karmai nav pazīstama žēlsirdība un, tāpēc, atmaksa var būt ļoti sāpīga. Iestājās laiks, kad viņa — tāda skaista un agrāk tāda lepna, tagad nevienam nav vajadzīga. Ne tāpēc, ka viņa zaudējusi savu izskatu, viņa ir tikpat skaista kā agrāk. Vienkārši viņas garīgā pasaulē radusies „plaisa" un viņai nākas atstrādāt savu karmu, atstrādāt cauri ciešanām, caur nespēju sakārtot savu personīgo dzīvi.

Kad karmas iemesls tiek dzēsts- caur atstrādi vai atklāsmi, tad sievietē tiek iedarbināta tā cilvēka meklēšanas sistēma, kurš viņai vajadzīgs. Sākumā viņai rodas vēlme viņu atrast. No vēlmes rodas tēla veidošanās, veidojas notikumi. Sieviete intuitīvi sāk apzināties, kas viņai ir nepieciešams. Viņa apzināti sāk meklēt šī cilvēka tēlu un izdodas!

Aplūkojot negatīvās programmas skaidri iezīmējas "bezlaulības vainaga" anatomija: Pirmkārt, negatīvajai programmai piemīt informācija, kas vērsta uz to, lai sievieti neviens nepamanītu. Nereti, tiek ielikta papildus programma, lai vīrietim, kurš šo sievieti tomēr pamanījis pret viņu rastos agresija. Otrkārt, sievietes energostruktūrās tiek ielikta programma, kas sievietei dzēš vēlmi ar kādu kontaktēties, piedevām tas var neizpausties apziņas līmenī- sieviete ar prātu var vēlēties izveidot attiecības. Šīs programmas pamatuzdevums ir novest sievieti līdz pilnīgai vienaldzībai pret apkārtējiem cilvēkiem. Sākumā šī programma var izpausties vāji, bet ar katru gadu tā kļūst arvien spēcīgāka un sievieti pārņem arvien vairāk.

„Bezlaulības vainags" jeb negatīvās programmas – nav nelabojama problēma. Pareizas diagnostikas rezultātā, pareizi nosakot „bezlaulības" iemeslus, cilvēkam var palīdzēt atbrīvoties no šī negatīva. Taču, jebkurā gadījumā vislielākais efekts iestājās brīdī, kad cilvēks pats apzinās, kāpēc viņam, vai viņa dzimtai tika uzlikta šī negatīvā programma… izpratne un atklāsme vien var atbrīvot!