Distances līgums

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.ezoterikatev.lv īpašnieku SIA REKIR, vien. reģistrācijas Nr. 40103941293 , juridiskā adrese: Pļavnieku iela 9-19, Rīga, LV-1021, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.ezoterikatev.lv sadaļā “ Veikals” interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.ezoterikatev.lv sadaļā “ Veikals” interneta tirdzniecības vietnē.
1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod aksesuārus (turpmāk Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).
2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.ezoterikatev.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītātās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot SIA Omniva, pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.
3. Pircējs sūtīšanas izdevumus un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.
4. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00, sestdienās, svētdienās - komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.
5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.
6. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:
6.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota. Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot vai neievērojot preču Garantijas - lietošanas noteikumus, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.
6.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.
6.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu info@ezoterikatev.lv Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.
6.4. Pircējam ir pienākums saglabāt dokumentus par Preces saņemšanu, gan par Preces atgriešanu Pārdevējam.
6.5. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv
6.6. Naudu par atgriežamo Preci Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja noliktavā ar SIA OMNIVA (pakomāts- pakomāts) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.
6.7. Pārdevējs neatlīdzina Pircējam Preces piegādes izmaksas un preces atpakaļ sūtīšanas izmaksas.
7. Vidējais piegādes laiks ir 2 (divas) līdz 6 (sešas) darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā.
8. Apmaksu par Preci Pircējs veic izmantojot PaySera maksājumu sistēmu, kas ļauj izmantot gan karšu norēķinu, gan interneta banku. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.
9. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.
10. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.

 © 2020 ezoterikatev.lv  Visas tiesības aizsargātas. Informācijas pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Dizains un tehniskais risinājums: www.majaslapatev.lv

.content_list.tiled .tile .photo { display: block; width:100%; height:220px; overflow:hidden; margin-bottom: 10px; position:relative; background-color: #bdc3c7; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-position: center 0; }