Maģijas rituāli ezotērikā

Pieaugušo neformālās izglītības programma "Maģijas rituāli ezotērikā"

Pieaugušo neformālās izglītības programma "Maģijas rituāli ezotērikā" I līmenis ir paredzēta tiem, kuri interesējas par maģiju un rituāliem, taču nevēlas būt saistīti ar negatīvajiem spēkiem. Mēs iepazīsim negatīva uzbūvi un darbības principus tik tālu, lai zinātu un prastu no tiem sevi pasargāt un noteiktus spēkus izmantot savā labā. Paruna vēstī... lai noņemtu negatīvu, nepieciešams zināt kā tas darbojas vai kā tas uzlikts...

Mūsu sabiedrībā,diemžēl, ir tendence visas neveiksmes norakstīt uz lāstiem, ļaunu aci un citām negatīvām maģiskām iedarbībām no malas, tiesa, arī daudziem patīk diagnosticēt visiem pēc kārtas lāstus un par milzīgu samaksu no tiem atbrīvot. Šajā apmācības programmā svarīgākais ir iemācīties atšķirt maģisku iedarbību no vienkārši personiski neveiksmīgiem laika periodiem,karmas mācību stundas vai paša darbības rezultāta. Iemācīsimies sevi aizsargāt, izgatavojot amuletus un talismanus, veicot dažādus maģiskus rituālus.

Īss ieskats neformālās izglītības programmā:

-Maģijas teorija, darbības pamatprincipi un veidi

-Mīti par maģiju... baltā un melnā maģija

-Negatīvas maģiskās iedarbības diagnostikas veidi

-Drošības tehnika un ētikas kodekss maģijā un maģisko rituālu veikšanā

-Metodes, kas palīdz noteikt vai konkrētā situācijā ir nepieciešams izmantot maģijas rituālu un ko tas nesīs

-Talismanu un amuletu izgatavošanas rituāli: aizsardzībai, veiksmei utt.

-Baltā maģija, rituāli

-Taro maģija, rituāli

-Rūnu maģija, rituāli

-Stihiju maģija, rituāli

-Vikka maģija, rituāli u.c.

Ko iegūsiet ?

- Divas reizes mēnesī saņemsiet PRADNA pasniedzēju veidotu mācību materiālu- elektronisko lekciju uz savu e-pastu

- Mācību materiālos ir izklāstīta visa nepieciešamā informācija neformālās izglītības programmas apguvei, kā arī praktiskie uzdevumi, vingrinājumi, rekomendācijas un pārbaudes darbi.

- Mācību laikā ik pēc divu mācību materiālu- lekciju saņemšanas, iepriekš vienojieties ar pasniedzēju par savstarpēji izdevīgu laiku Jums ir iespēja izmantot Skype individuālo konsultāciju, kur varat uzdot sev neskaidros un interesējošos jautājumus par tekošo mācību materiālu.

- Beidzot neformālās izglītības programmu (jebkuru no līmeņiem) saņemsiet neformālās izglītības iestādes PRADNA APLIECĪBU  par dalību programmā, bet nokārtojot bezmaksas gala pārbaudījumu saņemsiet DIPLOMU par dalību un veiksmīgu gala pārbaudījuma nokārtošanu (veiksmīgas nokārtošanas gadījumā).