Taro kāršu kursi iesācējiem

Taro kāršu kursi iesācējiem

Pieaugušo neformālās izglītības programma "Taro pasaule Tev" I līmenis

Zīlēšana, izmantojot Taro, ir interesants un saistošs process, kas ārēji šķiet ļoti vienkāršs, bet sniedz pārsteidzoši dziļu informāciju un atklāj to, ko reizēm grūti atzīt pat pašam sev. Tāpēc Taro uzskatīt tikai par zīlēšanas veidu būtu gandrīz nepiedodami, jo Taro, vispirms, mūs aicina doties pa sevis izzināšanas ceļu, palīdz analizēt situācijas, rast risinājumus un, visbeidzot, prognozē, ko nestu mums viena vai otra izvēle, balstoties uz šī brīža domām un pieņemtajiem lēmumiem.

Taro nekad nepieņem lēmumu Jūsu vietā un nesuģestē, bet sarunājās ar Jums caur simboliem un Taro tēliem, kā labs draugs. Katra Taro kārts ir kā vesela pasaule ar dziļu saturu un nozīmi, kas piepildīta ar senām zināšanām. Caur Taro kārtīm Jūs varat saņemt atbildes un padomus, analizēt partnerattiecības, koriģēt situācijās un Taro ir arī lielisks instruments meditācijām.

Taro var apgūt ikviens, tikai tam ir jāveltī laiks, līdzīgi, kā ar jebkuru profesiju, lai sasniegtu augstāko prasmju līmeni. Nereti kursanti teikuši, ka visgrūtākais ir saņemties un veltīt Taro laiku ik dienas. Tomēr, tas ir tieši tas, kas veicina ātrāku un veiksmīgāku Taro apguvi. Katra Taro kārts ir jāizjūt, vispirms- personīgi, jāanalizē, ko tā nozīmē tieši Jums un tikai tad jāsavieno ar atslēgas nozīmi… Pasniedzēji parāda Taro ceļu, bet pa pašu ceļu jāiet pašam, jo tikai tas garantē izaugsmi un Taro mākslas pilnīgu apguvi.

Pirmais līmenis ir paredzēts iesācējiem, tāpēc pirmā līmeņa nodarbības ir piemērotas interesentiem, kuri iepriekš nav strādājuši ar Taro kārtīm vai apskatījuši tās tikai virspusēji. Apmācības procesā netiek likts uzsvars uz katras kārts atslēgas nozīmes iemācīšanos no galvas, bet gan individuālu kārts uztveri, intuitīvu izpratni un interpretāciju — lai izstrādātos individuāla Taro uztvere, jeb Tarologa rokraksts.

Īss ieskats programmā:

— Taro kāršu vēsture

— Tarologa ētikas kodekss, aizsardzības principi

— Padomi: kā izvēlēties kārtis, uzdot jautājumus un nolasīt atbildes

— Kā sagatavot Taro darbam un kā sagatavoties pašam

— Taro ezotēriskais skatījums

— Taro-stihijas, krāsas, skaitļi, rūnas

— Dienas kārts

— Vecāko arkānu atslēgas nozīme, arkāna nozīme dažādos kontekstos un dzīves sfērās

— Jaunāko arkānu nozīme, arkāna nozīme dažādos kontekstos un dzīves sfērās

— Taro klājumi

— Taro rituāli situācijas korekcijai, veiksmei, materiālajai izaugsmei un mīlestībai

I līmeņa neformālās izglītības programmas mērķis: apgūt prasmi likt un interpretēt Taro sev un saviem draugiem. Strādāt ar Taro droši — nekaitējot sev un citiem. Izmantot Taro kārtis rituālos, kas saistīti ar finanšu, veiksmes, labklājības, problēmu un situācijas korekcijas jautājumiem.

Mācoties TĀLMĀCĪBĀ Jūs saņemsiet:

- Četras reizes mēnesī- katru pirmdienu saņemsiet piekļuvi nodarbībai. Jums nav jāpieslēdzas konkrētā laikā, pieslēdzieties, kad ir ērti! Piekļuve nodarbībai un uzdevumiem saglabāsies līdz pat mācību beigām!

- Pēc katras nodarbības varēsi rakstiski sazināties ar savu pasniedzēju un uzdot neskaidros jautājumus par apgūstamo vielu, ja tādi būs radušies !

- Mācību materiālos ir izklāstīta visa nepieciešamā informācija kursu apguvei, kā arī praktiskie uzdevumi, vingrinājumi, rekomendācijas un pārbaudes darbi.

- Mācību laikā- mēnesī reizi varēsi piedalīties tiešsaistē Zoom konsultācijā- kurā kopā ar citiem kursantiem un pasniedzēju- varēsi uzdot un apspriest dažādus jautājumus par apgūstamo tēmu.

Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkfailus.